Vojtěch Horálek - Sluneční lázeň / Sun Bath

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků a Galerie Gema Vás srdečně zvou na komentovanou prohlídku výstavy „Sluneční lázně“ Vojtěcha Horálka v úterý 7. května 2019 od 16:30 v Galerii kritiků. Budeme besedovat s autorem na téma např. Jak brát sluneční lázeň během zatmění slunce. Těšíme se s Vámi nashledanou!

 

 

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Galerie Gema Vás srdečně zvou na zahájení výstavy Vojtěcha Horálka pod názvem „Sluneční lázeň“ do Galerie kritiků, Palác Adria, v úterý 16. dubna v 18 hodin, setkání s tiskem v 17 hodin. Üvodní slovo pronese MgA. Tereza Nováková. Výstava potrvá do 12. 5. 2019, denně od 11 do 18 hodin kromě pondělí a státních svátků. Těšíme se na Vás!

 

Association of Art Critics and Theoreticians / Gema Gallery have a pleasure of inviting you to the opening of the Vojtěch Horálek´s exhibition entitled „ Sun Bath“ to Gallery of Art Critics, Palace Adria on Tuesday 16th April, 6:00 PM, the press meeting 5:00 PM. The opening speech will be done by MgA. Tereza Nováková. The exhibition runs until May 12th, open daily 11 - 18:00 except of Monday and National holidays. Looking forward to see you!

Pozvanka-Horalek-SunBath_low.jpg

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2024
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po