Vojtěch Horálek - Sluneční lázeň / Sun Bath

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Galerie Gema Vás srdečně zvou na zahájení výstavy Vojtěcha Horálka pod názvem „Sluneční lázeň“ do Galerie kritiků, Palác Adria, v úterý 16. dubna v 18 hodin, setkání s tiskem v 17 hodin. Üvodní slovo pronese MgA. Tereza Nováková. Výstava potrvá do 12. 5. 2019, denně od 11 do 18 hodin kromě pondělí a státních svátků. Těšíme se na Vás!

 

Association of Art Critics and Theoreticians / Gema Gallery have a pleasure of inviting you to the opening of the Vojtěch Horálek´s exhibition entitled „ Sun Bath“ to Gallery of Art Critics, Palace Adria on Tuesday 16th April, 6:00 PM, the press meeting 5:00 PM. The opening speech will be done by MgA. Tereza Nováková. The exhibition runs until May 12th, open daily 11 - 18:00 except of Monday and National holidays. Looking forward to see you!

 

Pozvanka-Horalek-SunBath_low.jpg

Vernisáž výstavy Vnitřní světy / Inner Worlds – Jaroslav Svoboda, Tomáš Tóth

InnerWorlds_1.JPG

InnerWorlds_2.JPG

InnerWorlds_3.JPG

InnerWorlds_4.JPG

InnerWorlds_5.JPG

InnerWorlds_6.JPG

InnerWorlds_7.JPG

InnerWorlds_8.JPG

InnerWorlds_9.JPG

InnerWorlds_10.JPG

InnerWorlds_11.JPG

InnerWorlds_12.JPG

InnerWorlds_13.JPG

foto: Pavlína Nedbalová

Jaroslav Svoboda a Tomáš Tóth - Vnitřní světy/ Inner Worlds

Zveme Vás srdečně na otevření česko-slovenské výstavy s názvem Vnitřní světy / Inner Worlds  sochaře Tomáše Tótha a malíře Jaroslava Svobody do Galerie kritiků v úterý 19. března 2019 v 18 hodin, beseda s tiskem v 17 hodin. Výstava potrvá do 14. dubna 2019. Těšíme se na Vás!

 

We have the pleasure of inviting you to the opening of the exhibition entitled Vnitřní světy / Inner Worlds of the sculptor Tomáš Tóth and the painter Jaroslav Svoboda to the Gallery of Art Critics on Tuesday, 19th March 2019, press meeting PM 5:00. The exhibition ends 14th April 2019. Looking forward to meet you!

 

Pozvanka-Inner Worlds_low.jpg

Česko-slovenská výstava malíře Jaroslava Svobody a sochaře Tomáše Tótha je založena na gesticky pojatých akvarelech a kresbách aktů v kombinaci s drobnými figurálními plastikami, vytvořenými ze vzácných kovů. Představuje duchovní spojení křehkých světů obou umělců, jejichž typickým rysem je poetika a jemnost provedení díla, krása ve vyjádření okamžiku, pocitů a nálad.

 

The Czech-Slovak exhibition of the painter Jaroslav Svoboda and the sculptor Tomáš Tóth is based on gestically conceived watercolors and drawings of acts in combination with small figural sculptures made of precious metals. It represents the spiritual connection of the fragile worlds of both artists, whose characteristic is the poetics and fineness of the artwork, the beauty in expressing the moment, feelings and spirits.

 

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2019
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po