VÝSTAVA FINALISTŮ A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 11. CENY KRITIKY ZA MLADOU MALBU 2018


Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA Vás zvou na zahájení Výstavy finalistů a vyhlášení vítězů 11. Ceny kritiky za mladou malbu 2018 do Galerie kritiků, Palác Adria v Praze, ve středu 7. února 2018 v 18 hodin, tisková konference v 15 hodin. Vystavují - Argišt Alaverdyan, Kateřina D.Drahošová, Filip Dvořák, Kristína Gašpieriková, Jakub Choma, Beáta Kuruczová, Kryštof Strejc, Aleš Zapletal. Výstava potrvá do 5. března 2018.

 

The Association of Czech Art Critics / Czech section AICA have a pleasure of inviting you to the opening of the Exhibition of Finalists and the announcement of winners of the 11th Prize for Young Painting 2018 to the Gallery of Art Critics, Palace Adria in Prague, on Wednesday 7th February 2018, PM 6:00, press conferrence PM 3:00. Exhibitiing - Argišt Alaverdyan, Kateřina D.Drahošová, Filip Dvořák, Kristína Gašpieriková, Jakub Choma, Beáta Kuruczová, Kryštof Strejc, Aleš Zapletal. The exhibition ends on 5th March 2018.


CK 2018 pozvanka UPDATED.jpg

CK 2018 pozvanka2.jpg

11. Cena kritiky za mladou malbu 2018 / 11th Prize of Art Critique for Young Painting

Výstava finalistů / Exhibition of finalists

7. 2. – 5. 3. 2018, Galerie kritiků

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA pořádá každoročně za podpory Ministerstva kultury České republiky, hlavního města Prahy, Státního fondu kultury a Českých center soutěž Ceny kritiky za mladou malbu pro umělce do 30 let. Účelem je usnadnění jejich vstupu na profesionální výtvarnou scénu. K ocenění patří Výstava finalistů, příspěvek na tvorbu, samostatná výstava laureáta ke konci kalendářního roku a týdenní zahraniční stáž. 

The Association of Art Critics and Theoreticians / Czech section of AICA  with support of The Ministry of Culture of the Czech Republic, The City of Prague, The State Fond of Culture and The Czech Centres organize yearly the contest of the Prize of Art Critique for Young Painting for artists under 30 age. The purpose is to faciliate their entry into the professional artistic scene. The award is provided by the Exhibition of Finalists, the contribution for artwork, the solo exhibition of laureate at the end of calendary year and one week study stay in abroad.

 

artmap180x180.jpg

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2018
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po