Anotace výstavy „Shower after Murder“, 22/04 – 16/05/2021, Galerie kritiků, Adria

Anotace výstavy „Shower after Murder“, 22/04 – 16/05/2021, Galerie kritiků, Adria

 

Tvorbu studentů ateliéru kresby Jiřího Petrboka pražské AVU spojuje silná narativní schopnost. Stávají se vypravěči příběhů. V jejich způsobu uvažování je možné vnímat diferenciaci dvěma směry. Jedním by byla reflexe společenských problémů skrz subjektivní síto. Druhým směrem je reflexe problémů v osobní rovině. Troufám si tvrdit, že druhý způsob uvažování v ateliéru kresby zaujímá dominantnější pozici. Studenti zkoumají svět nejčastěji z figurálního hlediska. Toto prizma je často laděno do určitého absurdna hraničícího až s jakýmsi neosurrealismem. Po stránce formální lze u jedněch vypozorovat jistou expresivitu výrazu působící v některých případech až informelním dojmem, u druhých je to forma detailní až perfekcionistické kresby, jež má stanovený jasný plán od začátku do konce. Pro komplexnější pochopení tvorby vystavujících je však nutno doplnit skutečnost, že mnoho studentů z ateliéru kresby kombinuje oba uvedené způsoby dohromady, mnohdy se zřetelem na konceptuální způsob uvažování. V pracích autorů se divákovo oko může setkat například s přírodou, zvířaty, lidmi, nebezpečím, tichem, hlukem, smrtí, vraždou, etc. 

Vše se slévá v jakousi tajemnou temnotu, v níž lze však při pozorném vnímání objevit náhle světlo.

 

Karolína Netolická 

 

Vystavující: Marta Zachová, Annemari Vardanyan, Jan Uličný, Jan Štulíř, Hanka Süssová, Gabriela Slaninková, Adriana Sarnová, Anna Ruth, Magdalena Rajchlová, Marcela Putnová, Matěj Pokorný, Adéla Nováková, Karolína Netolická, Jiří Marek, Líza Libenko, Andrea Lédlová, Martin Kolář, Oskar Hořánek, Veronika Gabrielová, Tereza Frindová, Jozef Čižmár

 

Shower After Murder                Shower After Murder

 

Shower After Murder    Shower After Murder   Shower After Murder

 

Shower After Murder

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2024
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po