Dobrý den,

zveme srdečně na zahájení výstavy Michala Tomka s názvem Příběhy z karet / Stories from cards do Galerie kritiků v úterý 20.září 2022 v 18 hodin, setkání s tiskem od 17 hodin. Umělec se  zajímal o „mariášky“ od dětství a spíše než o hru to byly karetní figury, k nimž si vybavoval různé situace a příběhy. Dnes o nich říká, že jsou jako „útržky snů, opakovaná historická sdělení, pokus o interpretaci něčeho důležitého či zasutá vzpomínka na neskončenou událost.“ Cyklus maleb představuje jednolitý obrazový celek, k němuž se umělec neustále vrací. Výstava trvá do 16.října 2022, denně od 11 do 18 hodin výjimku pondělí. Těšíme se na Vás,

 

Hello,

we cordially invite you to the opening of Michal Tomek´s exhibition entitled Příběhy z karet / Stories from cards on Tuesday, September 20, 2022 at 6 p.m., meeting with the press from 5 p.m. The artist has been interested in "mary cards" since childhood, and rather than a game, they were card figures for which he imagined various situations and stories. Today, he says of them that they are like "fragments of dreams, repeated historical messages, an attempt to interpret something important or a buried memory of an unfinished event." The cycle of paintings represents a whole of pictures to which the artist constantly returns. The exhibition lasts until October 16, 2022, every day from 11 a.m. to 6 p.m., with the exception of Mondays. We look forward to you,

 


Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

 

MT pozvanka.jpg

Kaligrafické razítkování v Adrii

 

Chcete mít své červené osobní razítko s kaligraficky napsaným jménem?

 

 Navštivte tedy náš workshop kaligrafie, vedený paní Petrou Vitáskovou (ukázka razítka v příloze), jenž se bude konat v úterý 6.září 2022 od 16:30 do 18 hodin v Galerii kritiků v pražské Adrii.

Program:

 

- seznámení se znaky a styly, jež se používají pro výrobu razítka

 

- ukázky razítek na stávající česko-japonské výstavě Linie,barva,znak (viz pozvánka, do 18.září 2022)

 

- přepisování cizích jmen do japonštiny

 

- materiály pro výrobu razítek

 

- tvorba osobního razítka se jménem

 

- razítkování- tisk razítka

 

 Hotové razítko ke stálému kreativnímu použití si odnesete domů. Jeho cena včetně účastnického poplatku a občerstvení je 600,- korun. Pro výrobu razítka je třeba znát Vaše křestní jméno předem, prosím tedy o Vaše přihlášení a registraci na mail adrese Galerie kritiků nebo na této adrese, či s případnými dotazy na adrese paní Petry Vitáskové (viz v záhlaví).

 

 Těšíme se na Vaši účast, s přátelským pozdravem,

 

 Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků ,Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1,

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

Dobrý den,

 

srdečně Vás zveme na vernisáž česko-japonské výstavy „Linie, Barva, Znak / Line, Colour, Character“ do Galerie kritiků v úterý 23.srpna v 18 hodin, setkání s tiskem v 17 hodin. Vystavují Zdeněk Sklenář (in memoriam), Věra Krumphanzlová, Pavel Trnka, Petra Vitásková, Jan Vašák a 4 stálí hosté z kaligrafické skupiny Hatai. Výstavu doplní výklad a workshop kaligrafického razítkování Petry Vitáskové během jejího trvání do 18.září 2022. Těšíme se na Vás,

 

 

Hello, we cordially invite you to the opening of the Czech-Japanese exhibition "Linie, Barva, Znak / Line, Color, Character" at the Gallery of Art Critics on Tuesday, August 23 at 6 p.m., meeting with the press at 5 p.m. Zdeněk Sklenář (in memoriam), Věra Krumphanzlová, Pavel Trnka, Petra Vitásková, Jan Vašák and 4 regular guests from the calligraphy group Hatai are exhibiting. The exhibition will be complemented by an interpretation and workshop of calligraphic stamping by Petra Vitásková during its duration until September 18, 2022. We look forward to seeing you,

 

 

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

Dobrý den, srdečně Vás zveme na derniéru česko-americké výstavy „Antropocén – Neviditelné změny“, zasvěcené námětům z oblasti geochronologie, s výkladem Petry Valentové v úterý 26.července od 16:30 hodin v Galerii kritiků. Výstavu prodlužujeme do 27. července 2022, denně od 11 do 18 hodin kromě pondělí a státních svátků. Na podzim se bude konat ve Front Room Gallery, 48 Hester Street, N.Y.

Těšíme se na Vás,

 

Hello, we cordially invite you to the finale of the Czech-American exhibition "Anthropocene - Invisible Changes", dedicated to topics from the field of geochronology, with an interpretation by Petra Valentová on Tuesday, July 26, from 4:30 p.m. in the Gallery of Critics. We are extending the exhibition until July 27, 2022, daily from 11 a.m. to 6 p.m., except Mondays and public holidays. It will be held in the fall at the Front Room Gallery, 48 Hester Street, N.Y.

We look forward to you,

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

ANTROPOCEN pozvanka.jpg

Dobrý den, srdečně Vás zveme na vernisáž česko-americké výstavy „Antropocén – Neviditelné změny“, zasvěcené námětům z oblasti geochronologie, jak lidstvo globálně ovlivňuje zemský ekosystém - čtvrtek 14. července  v 16.30 komentovaná prohlídka s Petrou Guptou Valentovou v Galerii kritiků. Vystavují Kathleen Vance, Pamela Longobardi, Sasha Bezzubov, Stephen Mallon, Jan Pfeiffer, Lucie Svoboda Mičíková, Adam Vačkář, Petra Valentová, Edita Pattová. Kurátoři: Kathleen Vance a Petra Valentová, Vlasta Čiháková-Noshiro.

 

Výstava trvá do 24. července 2022, denně od 11 do 18 hodin kromě pondělí a státních svátků. Na podzim se výstava bude konat ve Front Room Gallery, 48 Hester Street, N.Y.

Těšíme se na Vás,

 

We cordially invite you to the opening of the exhibition „Anthropocene – Invisible changes“, dedicated to the topic of geochronology, how humanity globally affects the terrestrial ecosystem -  14 th July , 4.30 p.m. meeting with Petra Gupta Valentová at Gallery of Critics. Exhibiting: Kathleen Vance, Pamela Longobardi, Sasha Bezzubov, Stephen Mallon, Jan Pfeiffer, Lucie Svoboda Mičíková, Adam Vačkář, Petra Valentová, Edita Pattová. Curators: Kathleen Vance a Petra Valentová, Vlasta Čiháková-Noshiro.

 

The exhibition ends on July 24. 2022, open daily 11:00 – 18:00, except of Monday and the State holidays. In the fall, the exhibition will be held at the Front Room Gallery, 48 Hester Street, N.Y. We look forward to you,

 

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

 

 

IMG_1579 Prattova.jpg

IMG_1570 Pfeiffer Jan.jpg

Z instalace Antropocén.jpg

 

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2022
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po