Jan Pfeiffer „Myslet zeleň světa“

POZVANKA2jan pfeiffer.jpg

Dobrý den, srdečně Vás zveme na zahájení intermediální výstavy Jana Pfeiffera - „Myslet zeleň světa“ do Galerie kritiků v úterý 19.října v 18 hodin, setkání s tiskem v 17 hodin. Účelem je připomenout si problematiku dnešní doby, změnu citlivosti lidí v životě i umělecké tvorbě, přístupu k přírodě a ekologii kultury. Výstava trvá do 14.listopadu 2021. Úvodní slovo Pavel Kubesa. Těšíme se na Vás,

Hello, we cordially invite you to the opening of Jan Pfeiffer´s intermedia exhibition - "Thinking the Green of the World" to the Gallery of Critics on Tuesday, October 19 at 6 pm, meeting with the press at 5 pm. The purpose is to recall the issues of today, the change in the sensitivity of people in life and artistic creation, the approach to nature and the ecology of culture. The exhibition lasts until November 14, 2021. Introduction by Pavel Kubesa. We look forward to you,

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2021
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po