martin velisek_komentovana prohlidka-page-001.jpg

 


 

 

 

„Nahoře bez, dole taky / Topless, bottom, too“

Martin Velíšek

31. 10. – 26. 11. 2017, Galerie kritiků, Palác Adria

 

Koncept maleb Martina Velíška (1968) představuje pohled na svět kolem nás s vědomím jeho nedokonalosti, či spíše krásy, kterou tato nedokonalost generuje. Ideál nebo erotika totiž neleží ve středu autorova zájmu. Modelkami nejsou „modelky“, ale reálné postavy – s modřinami na těle, špinavými dlaněmi, pihami, brýlemi či plavkami. Výstava zahrnuje 10 hyperrealistických aktů v životní velikosti, doplněných o drobné objekty, kresby a fotografie.

 

The painting concept of Martin Velíšek (1968) represents a view on the world around us with the awareness of its imperfection, or rather the beauty this imperfection generates. Ideal or erotic does not lie in the center of the artist‘s interest. Models are not ‚models‘ but real characters - with bruises on the body, dirty palms, freckles, glass or swimsuits. The exhibition includs 10 hyperrealistic life size acts, completed with small objects, drawings and photos.

 

Kurátor / Curator: Prof. Miroslav Petříček, Ph.D.

 

martinvelisek1.jpgmartinvelisek2.jpg

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2019
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po