METAPLAY

Výstava je prodloužena do 21.9. 2014

METAPLAY_NY4.jpg

METAPLAY_NY6.jpg

Metaplay, Praha – New York

Galerie kritiků, Palác Adria v Praze, 20. 8. – 14. 9. 2014

České centrum v New Yorku, 10. 12. 2014 – 30. 1. 2015

Název výstavy Metaplay náleží světu virtuální reality. Byl zaveden Myronem Kruegerem na počátku 70. let v rámci konceptu videoplace, později byl používán na počítačové hry. Pro výstavu maleb abstraktního zaměření, jež se konala poprvé v Galerii kritiků v roce 2012 byl použit jako metafora pro hru uvnitř hry, story uvnitř story, jak zní jeho původní význam. Z  koncepčního hlediska byl podstatný - zdůrazňoval princip apropriace, tedy přivlastnění určitého metodického postupu či koncepce z dějin umění, anebo výseče vizuální reality. Upozorňoval také na zánik uzavřených myšlenkových systémů v umění a jejich aktualizovanou dekonstrukci. Zahrnoval i možnost propojení technik ve smyslu intermediality a důraz na interakční komunikaci s divákem. Výstava Metaplay byla podnětná natolik, že se zrodila úvaha o názorové konfrontaci se zahraničím. Ve spolupráci s galerií Anita Shapolsky (AS Art Foundation) v New Yorku byli pozváni čtyři mladí američtí umělci, jež si názorově konvenují s výběrem českých autorů. Vytvářejí se čtyřmi českými umělci pozoruhodný konfrontační soubor, zabývající se různými možnostmi abstraktního vyjádření. Zatímco společným jmenovatelem českých umělců – Jana Bernartová, Patricie Fexová, Josef Mladějovský a Evžen Šimera je analytický přístup ke koncepcím malby v dějinách umění, s přihlédnutím k jejímu metodologickému a technickému výrazu, americké autory - Liz Ainslie, Nils Folke Anderson, Mark Masyga, Ryan Russo spojuje kromě vědomí domácích tradic abstrakcionismu i zájem o vizuální realitu společnosti, s čerpáním motivů z informatiky, designu a architektury. Galerie Anita Shapolsky je od roku 1982 profilována na vývoj americké malby od dob abstraktního expresionismu po dnešní mladou generaci. Výstava Metaplay, Praha – New York v Českém centrum New York se koná v koncepční spolupráci kurátorky Galerie kritiků Vlasty Čihákové Noshiro s Petrou Valentovou, jež je sama výkonnou umělkyní a provedla výběr amerických autorů a děl.

Galerie kritiků, Palác Adria

 

Vernisáž 20.8. 2014

Kurátorky: Vlasta Čiháková - Noshiro a Petra Valentová

Foto: Josef Spurný


metaplay1.jpg

Evžen Šimera, Liz Ainslie a Petra Valentová

metaplay_ny_Gkritiku02.jpg

Liz Anslie, Evžen Šimera a Jana Bernartová

metaplay_ny_Gkritiku10.jpg

Liz Ainslie a Petra Valentová

metaplay_ny_Gkritiku05.jpg

Evžen šimera

metaplay_ny_Gkritiku06.jpg

Jana Bernartová

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2020
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po