CITY UTOPIA


„City Utopia – Metabolika budoucnosti / City Utopia – Metabolics of Future“

(The Czech-American exhibition)


Suzanne Broughel, Milan Cais, Zachary Fabri, Marta Fišerová, Anna Lise Jensen, Lucie Mičíková, Lukáš Machalický, Jan Pfeiffer, Jean-Marc Superville Sovak, Petra Valentová, Amy Westpfahl

23.  8. – 18. 9. 2016, Galerie kritiků, Palác Adria v Praze


Výstava představuje multimediální vizi životního prostředí, koncipovanou jednak na pomezí reality a virtuality, jednak na základě konkrétních aktivit ve vybraných lokalitách americké a české metropole. Klade si otázku, jak funguje organizace architektury a prostoru v kontextu historicko-společenské paměti vybraných míst a objektů, a jak se jejich současná funkce vyrovnává s požadavky člověka na jeho práci, svobodný pohyb a kreativní vnímání.

 

The exhibition introduces a multimedial vision of the life environment, conceived on the boundary of reality and virtuality, then on the basis of concrete ativities at the selected places of the American and Czech metropolis. It poses a question, how the organisation of architecture and space functions in the context of the historical—social memory of the selected localities and objects, and how their today function meets the man´s requirements for the  work, free movement and creative perception.


Kurátorky / Curators: Petra Valentová a Vlasta Čiháková NoshiroCU pozvanka.jpg

CU pozvanka2.jpg 

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2024
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po