7. ročník Ceny kritiky vyhrál Jan Poupě

Letošním vítezem již sedmého ročníku Ceny kritiky za mladou malbu se stal Jan Poupě.

Na druhém méstě se umístila Marta Fišerová a na místě třetím shodně Michal Drozen a Monika Žáková.

Cenu sympatie diváků získala Martina Smutná.

 

1Poupe.jpg

Jan Poupě - Struktura IV., 2013, olej na plátně

2Fiserova.jpg

Marta Fišerová - Krajkářka, 2013, linen, plátno

3Drozen.jpg

Michal Drozen - Míša č. 19, 2013, olej na plátně

3Zakova.jpg

Monika Žáková - Černý polygon

4Smutna.jpg

Martina Smutná - Dach, 2013, kombinovaná technika, instalace

 

Tisková zpráva poroty:

 

Letošní ročník Ceny kritiky překvapil vysokým počtem uchazečů a především kvalitou přihlášených prací. Porota si při výběru finalistů všímala nejenom vnějších proměn výrazových forem, tedy efektu novosti a deklarované změny v tom, jak dílo vypadá, ale zohlednila také vnitřní motivace k experimentu a smysl pro „změnu“ a „aktualizaci“ obrazu, který se odehrává v mnohem jemnějších, protože hlouběji založených finesách. Kategorie „tradičního obrazu“ jakoby se na pozadí této pozornější reflexe rozplývala ve vnější, nic neříkající pojem. Rozšířené pole obrazu je, zdá se, dáno především silným vnitřním autorským modelem.

 

Zde je třeba nalézat skutečné a stabilní „autorství“. Vztah k realitě je potom hledán a ověřován nejenom experimentací s různými výrazovými postupy, v jejich kombinování, fúzování a kolážování, či dokonce v opouštění obrazového formátu a v jeho dekonstrukci dosahované jinými prostředky. Je také paralelně návratem do světa sjednocené malířské vize, která resuscituje, nově a jinak používá jazyk znaků a symbolů, jejichž zdánlivá známost a konvenčnost náhle zviditelňuje, v nově nastavených situacích, trhliny a propasti lidského vědomí a usvědčuje své pozorovatele z nepozornosti. Nakonec je to spíše „konvenční pohled diváka“, co vede k odmítnutí obrazu, který „něco připomíná“, nebo na něco „odkazuje“. Proces restrukturalizace, proměny struktury a řádu obrazu, se tu odvíjí ze dvou stran.

 

Ze směru redukované abstrakce, která se opět komplikuje a oživuje lidskou chybou (Monika Žáková, Jan Poupě, Marta Fišerová, Jaroslava Kadlecová) a ze směru aktuální předmětnosti, která se vynořuje z nehmotného světa reprodukovaných idejí a dat, aby na jejím pozadí nacházela a formovala nové významy pro znaky a jejich vztahová usazení (Jan Poupě, Václav Misař, Jakub Sýkora, Michal Drozen, Adéla Součková, Martina Smutná). Proto se na letošní výstavě finalistů Ceny kritiky můžeme setkat s pracemi natolik rozdílnými ve vztahu k minulosti, které ale sjednocuje jejich „smysl pro současnost“.

 

Petr Vaňous (předseda)

TZ pořadatelů

Malba a její přesahy (TZ pořadatelů 7. Ceny kritiky):

 

Téma soutěže Malba a její přesahy charakterizuje soutěž Ceny kritiky i pro 7. ročník 2014. Zadání je chápáno v kontextu tvůrčího vývoje umělce, tj. umělec není hodnocen jen za svůj vystavený obraz, ale za svou tvorbu v rozmezí zhruba posledních dvou let, jež je doložená anotací a tištěnou či elektronickou dokumentací. V rámci prezentaci obrazu se připouští kombinované mediální vyjádření, tedy malba–objekt a jiné doplňkové prvky prostorové instalace.

 

Věkový limit soutěžících do 30 let vyjadřuje záměr podpořit tvorbu mladých umělců nejvyšších ročníků vysokých škol anebo čerstvých absolventů pro jejich vstup na profesionální uměleckou scénu. Uchazeči se mohou účastnit soutěže nanejvýš třikrát, avšak přednost ve výběru dostávají noví uchazeči před účastníky minulých ročníků, s nimiž byla již navázána výstavní spolupráce.

 

Výběr 9 finalistů 7. ročníku byl proveden z celkového počtu 70 uchazečů, kteří bez ohledu na národnost mají dlouhodobý pobyt v České republice. Většina z nich se přihlásila na základě pořadatelské výzvy, část z nich byla navržena odborníky, kteří dbají na zachování dobré úrovně soutěže. Nominátoři z řad pedagogů vysokých škol, renomovaných umělců, kritiků a neziskových galeristů navrhli v průměru každý dva umělce. Návrhy na oslovení umělců podávala i odborná porota. Postupným výběrem uchazečů do nejužšího okruhu, daného i možnostmi výstavního prostoru, porota stanovila výsledný počet devíti vystavujících finalistů.

 

Cena kritiky slouží především hledání nových přístupů k malířské tvorbě, jejich medializaci a vytváření dalších výstavních příležitostí pro mladou malbu. Proto je podporována i Fondem Ceny kritiky, jenž vytváří depozit oceněných děl. V soutěži se hodnotí první tři pořadí a laureátovi je v rámci jeho ocenění uspořádána samostatná autorská výstava ke konci kalendářního roku v Galerii kritiků. Z okruhu oceněných umělců zvolí svého kandidáta také Česká centra pro týdenní rezidenční stáž a prezentaci ve své zahraniční síti. Také diváci vyberou svého vítěze Ceny sympatie. Výstava finalistů 7. Ceny kritiky se koná od 11. února do 9. března 2014 v prostorách Galerie kritiků v pražském Paláci Adria.

 

Vlasta Čiháková Noshiro (v zastoupení pořadatelů) Pořadatelé děkují za podporu soutěže Ministerstvu kultury České republiky, Hlavnímu městu Praha a za mimořádnou spolupráci Českým centrům

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2022
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po