GALERIE KRITIKŮ V PALÁCI ADRIA

Galerie kritiků, umístěná v paláci Adria, je spojena s činností AICA (Mezinárodní asociace výtvarných kritiků a teoretiků) a s jejich českou sekcí "Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků" a věnuje se novým formám kurátorské práce, besedám, setkáním s umělci, komentovaným prohlídkám výstav a pořádání výstav multimediálního a mezioborového druhu.

 

V těchto případech je podporován teoretický a tvůrčí experiment s dodatečnou integrací uměleckých děl do širšího společenského kontextu. Stručně řečeno, teorie tu pomáhá také náročné autorské praxi k jejímu společenskému prosazení a ohodnocení.

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2024
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po