VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE 11. CENY KRITIKY ZA MLADOU MALBU 2018

11. Cena kritiky za mladou malbu 2018

Vyhlášení výsledků soutěže 11. ročníku Ceny kritiky za mladou malbu 2018

1. Cena poroty – Filip Dvořák

2. Cena poroty - Kryštof Strejc

3. Cena poroty - Argišt Alaverdyan

Cena sympatie diváků – Aleš Zapletal

Složení poroty – Evžen Šimera (předseda), Jakub Král, Lukáš Machalický, Jitka Šosová, za pořadatele Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / české sekce AICA – Vlasta Čiháková Noshiro

CK2018-1.jpg
Lukáš Machalický, Jakub Král, Evžen Šimera
Kryštof Strejc, Beáta Kuruczová, Jakub Choma, Filip Dvořák, Kristína Gašpieriková, Kateřina D. Drahošová, Argišt Alaverdyan


CK2018-2.jpg


CK2018-3.jpg


CK2018-4.jpg
Filip Dvořák


CK2018-5.jpg

CK2018-7.jpg
Argišt Alaverdyan

CK2018-8.jpg
Kryštof Strejc

CK2018-6.jpg

Aleš Zapletal

 

Dvorak1.jpg
Filip Dvořák, R, sprej, extrudovaný polystyren, 2016

 

Strejc1.jpg
Krystof Strejc, Paradise II., kombinované techniky, 2017

Alaverdyan1.jpg
Argišt Alaverdyan, Anomalia - II-5, olej na plátně, 200x130cm, 2017

Zapletal1.jpg
Aleš Zapletal, Monument in reverse 1, olej na plátně, 60 x 80 cm, 2017

 

TISKOVÁ ZPRÁVA


MALBA A JEJÍ PŘESAHY

Téma soutěže Malba a její přesahy charakterizuje soutěž Ceny kritiky za mladou malbu i pro 11. ročník 2018. Zadání je chápáno v kontextu tvůrčího vývoje umělce, tj. umělec není hodnocen jen za své vystavené dílo, ale i za svou tvorbu v rozmezí zhruba posledních dvou let, doloženou tištěnou či elektronickou dokumentací.

V rámci prezentace malby se předpokládá možnost kombinovaného intermediálního vyjádření, tedy např. malba–objekt, nástěnná nebo prostorová instalace obrazu s doplňkovými prvky. Věkový limit soutěžících do 30 let vyjadřuje záměr pořadatelů podpořit tvorbu mladých umělců nejvyšších ročníků vysokých škol a čerstvých absolventů pro jejich vstup na profesionální uměleckou scénu. Uchazeči se mohou účastnit soutěže nanejvýš třikrát, přednost ve výběru dostávají noví uchazeči před účastníky minulých ročníků, s nimiž byla již navázána a realizována výstavní spolupráce.

Výběr osmi finalistů 11. ročníku soutěže 2018 byl proveden z celkového počtu více než 60 uchazečů, jež bez ohledu na národnost mají dlouhodobý pobyt v České republice. Většina z nich se přihlásila na základě pořadatelské výzvy, část z nich byla navržena odborníky z řad pedagogů vysokých škol, renomovaných umělců, kritiků a neziskových galeristů, kteří nominují mladé umělce pro zachování dobré úrovně soutěže. Postupným výběrem uchazečů do užšího okruhu, daného i možnostmi výstavního prostoru galerie, byl stanoven výsledný počet finalistů.

Cena kritiky za mladou malbu slouží především hledání nových přístupů k malířské tvorbě, jejich medializaci a vytváření výstavních příležitostí pro mladé umělce. Proto je vytvářen i sběratelský Fond Ceny kritiky, zahrnující depozit vybraných děl. V soutěži Ceny kritiky se hodnotí první tři pořadí a laureátovi je uspořádána samostatná autorská výstava ke konci

kalendářního roku v Galerii kritiků. Na realizaci výstavy obdrží finanční příspěvek. Dále má možnost týdenní rezidenční stáže v některé ze zahraničních destinací Českých center. Diváci vybírají svého vítěze udělením Ceny sympatie. Výstava finalistů 11. Ceny kritiky za mladou malbu se koná od 7. února do 5. března 2018 v prostorách Galerie kritiků v pražském Paláci Adria.

Vlasta Čiháková Noshiro

(v zastoupení pořadatelů)

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA děkují za záštitu a finanční podporu soutěže Hlavnímu městu Praha, Ministerstvu kultury České republiky, Státnímu fondu kultury České republiky, Českým centrům a společnosti ČEPS, dále za výstavní spolupráci Galerii Zdeněk Sklenář a mediálním partnerům.

 

CK 2018 pozvanka UPDATED.jpg
CK 2018 pozvanka2.jpg

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2019
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po