VÝZVA MLADÝM UMĚLCŮM

 

11. ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2018 – soutěž pro umělce do 30 let


Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA pořádají každoročně pro umělce do 30 let soutěž Ceny kritiky za mladou malbu, za účelem usnadnění jejich vstupu na profesionální výtvarnou scénu. V roce 2018 se bude konat 11. ročník.  K ocenění v soutěži patří výstava finalistů v únoru 2018 v Galerii kritiků, Palác Adria v Praze a samostatná výstava laureáta tamtéž ke konci kalendářního roku na náklady pořadatelů. Hodnotí se první tři pořadí a sympatie diváků. Soutěž se koná tradičně s podporou MKČR, záštitou Hlavního města Prahy, za spolupráce Českých center a s širokou podporou médií. Nově byl obnoven sběratelský Fond Ceny kritiky, sloužící zkvalitnění depozitu děl a výstavní činnosti.

 

Tematické zadání: Malba a její přesahy (Expanded Painting) – v rámci prezentace děl do soutěže je možná konfrontace malby s jiným médiem, technologií či materiálem, např. malba–objekt v prostorové instalaci a jiné inter- a multimediální vyjádření. To znamená, že „přesahy“ malby jsou pojaty jak ve formálním, tak i koncepčním slova smyslu. Hodnocení děl se provádí v kontextu tvůrčího vývoje umělce, nejen za obrazy ve výstavě, ale s přihlédnutím k jeho malířské tvorbě zhruba za poslední dva roky, doložené předepsanou dokumentací. Kandidáti se přihlašují buď samostatně nebo na základě doporučení nominátorů z řad pedagogů vysokých uměleckých škol a odborných kruhů. Porota pro rok 2017 – 2018  s dvouletým mandátem působí ve složení: Jakub Král, Lukáš Machalický, Evžen Šimera (předseda), Jitka Šosová a Dušan Zahoranský (za pořadatele Vlasta Čiháková Noshiro).

 

 

Podmínky účasti:

 

1. Přihláška se podává prostřednictvím elektronického a tištěného portfolia, obsahujícího CV a reprodukce děl za poslední dva roky. Uzávěrka na zaslání nebo osobní předání portfolia do Galerie kritiků (Aleš Rataj nebo Eva Slabá – Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1) je stanovena do 10. 11. 2017. Kromě příjmu samostatných přihlášek proběhnou nominace z řad odborníků - školních pedagogů, umělců, kritiků aj.

 

2. Kandidáty se stávají umělci, kteří bez ohledu na státní příslušnost mají dlouhodobý pobyt na území České republiky a jejich věková hranice nepřekračuje limit 30 let do konce roku 2017, s připuštěním prosincového data narození. Uchazeči se mohou zúčastnit soutěže nanejvýš třikrát, přednost výběru do výstavy finalistů dostávají noví uchazeči před účastníky minulých ročníků, s nimiž byla již navázána výstavní spolupráce. V rámci harmonogramu probíhá 1. kolo hodnocení a širšího výběru finalistů v listopadu t.r., následují osobní kontakty vybraných kandidátů s případnou návštěvou jejich ateliérů v průběhu prosince t.r., poté 2. kolo hodnocení a konečného výběru finalistů, max. do počtu deseti vystavujících. Výstava finalistů je plánována na únor 2018.

 

3. Laureát získává v rámci svého ocenění termín samostatné výstavy v Galerii kritiků na náklady pořadatelů na závěr kalendářního roku a příslib stáže v zahraničí ve spolupráci s Českými centry, v jedné z jejich zahraničních destinací. Galerie kritiků žádá předat vítězné či jiné dílo laureáta po vzájemné dohodě do majetku nově obnoveného Fondu Ceny kritiky. Tatáž možnost, poskytovaná k výstavní spolupráci či na internetový a přímý prodej se týká i dalších oceněných autorů a finalistů. Pořadatelé soutěže koncipují na základě depozitu Fondu Ceny kritiky tematické výstavy doma a v zahraničí.

 

4. Podrobné pokyny jsou uveřejněny a budou vydávány po uzávěrce příjmu přihlášek na webu Galerie kritiků, kde je veden i archiv soutěže Ceny kritiky za mladou malbu za dobu uplynulých deseti let. Dotazy lze adresovat průběžně na mail galeriekritiku@volny.cz nebo na tel. 606601224., Mgr. Aleš Rataj, tajemník.

 

5. Komunikace mezi pořadateli a účastníky Ceny kritiky za mladou malbu probíhá v rámci pravidelného provozu a výstavní činnosti Galerie kritiků, je možná i formou elektronické korespondence. Pořadatelé žádají uchazeče o sledování informací na facebooku a www.galeriekritiku.cz.

 

 

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro P.h.D.
(koordinátor pořadatelů)

 

podpisnovy.jpg
 

 

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2018
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po