Mezi / Between

 

5. 6. – 1. 7. 2018, Galerie kritiků

Výstava obrazů s názvem „Mezi“ má u obou umělců dvojí význam – jednak zobrazování komorního (portrét, zátiší) v protikladu k monumentálnímu (architektura). A také jako blíže neurčený prostor, vymezovaný dialogem, situací a věcností. Koncept výstavy pojímají oba malíři jako konfrontaci dvou možných přístupů, vypovídajících o konkrétním a obecném, ale i o společném a kontrastním v jejich práci.

The exhibition of paintings, entitled "Between", has for both two artists two meanings – at first, depicting the intime (portrait, still life) in opposition to the monumental (architecture). And, as a near-determined space, defined by the dialogue, the situation and the things. The concept of the exhibition is born out by both painters as a confrontation of two approaches, that speak of concrete and general, but also of common and contrasting in their work.

MEZI_Zbynek_Jonas.jpg

 

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2019
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po