Abstrakt Real a Jan Svoboda

abstrakt_real_clanek.jpg

 

 

Vernisáž: 15.4. 2014


Abstraktní / Reálné

V roce 2012 se sdružili v Berlíně tři umělci z Prahy, Berlína a Bernu do skupiny s tematickým názvem ABSTRACT REAL. Ludvík Feller, Susanne Knaack a Franziska Rutishauser pocházejí z tří evropských hlavních měst. Ačkoli se jedná o dvě různé generace z tří různých oblastí, společným základem je motto skupiny, vyjadřující již v názvu své tematické zaměření. Abstraktní a reálné netvoří opozitum, ačkoli v historii umění byly tyto dva pojmy v protikladu. Jak realismus, tak abstrakcionismus, obojí je v dílech přítomné. Druhým společným hlediskem tří umělců je příroda. Tři obrácené kmeny s kořeny vzhůru tvoří jejich emblém „Trojnožky-Abstrakt-Real“ – podpěry, manifestující rozsáhlé sémantické pole mezi reálným a abstraktním, v podobě symbolické sochařské konverze. Můžeme ji vztáhnout na dílo jako celek, v němž se příroda neprojevuje přímou reflexí, ale je citovaná, navrhovaná či metamorfovaná.

 

Jan Svoboda maluje výhradně obrazy krajin. Háček je však v tom, že obrazy jako krajiny nevypadají. Na monochromním pozadí, bělavém či v tlumené barevných odstínech, se objevuje maximálně čára, šmouha, stín, náznak kruhu nebo čtverce. Jemné geometrické znaky často opticky vykrývají celé sémantické pole obrazu. Pouhými náznaky vyjadřují intuitivní malířské gesto, v hledání čehosi základního ve světě a vesmíru. V minulosti Jan Svoboda rád vystavoval s fotografem Jindřichem Štreitem, protože se shodovali ve výběru detailů a typických znaků v určitém prostředí, posouvajícího hodnotu informace k ryzí obraznosti Nyní jsou malířovy obrazy konfrontovány s tvorbou skupiny Abstrakt Real, opírající se o cykličnost procesů v přírodě. I tato konfrontace je založena na posunech vizuální myšlenky, od zážitků v krajině k vyjádření jejich způsobu nazírání, prostřednictvím obrazů, jež se podvědomě dotýkají archetypálního charakteru našeho vnímání. Přemítání o přírodě, všeobjímající a sjednocující, ukrývající se v dílech výstavy, lze objevit v množství vizuálních stop, jež se nám atraktivním způsobem nabízejí ke sdílení.


abstraktreal_gkritiku06.jpg

 

abstraktreal_gkritiku11.jpg

 

abstraktreal_gkritiku16.jpg


GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2019
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po