Cena kritiky za mladou malbu 2017

CK17JPG.jpg

 

 

„10. jubilejní ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2017 – soutěž pro umělce do 30 let – Výstava finalistů a Výstava laureátů, spojená s křestem sborníku “


24. 1. 2017 – 12. 2. 2017; 14. 2 – 6. 3. 2017, Galerie kritiků, Palác Adria v Praze

 

 

Cena kritiky za mladou malbu oslavuje desetileté výročí svého trvání. Kromě každoroční soutěže pro mladé umělce do 30 let, k jejichž ocenění patří Výstava finalistů na začátku roku a Výstava laureáta na konci kalendářního roku, se bude v návaznosti na Výstavu finalistů konat Výstava laureátů uplynulých devíti ročníků, spojená s vydáním malého sborníku, hodnotícím jejich tvůrčí činnost.

 

 

Prize of Art Critique for Young Painting celebrates the 10th Anniversary of its duration. Apart of the yearly competition for young artists until 30 years, where the Exhibition of Finalists at the beginning of year and the Exhibition of Laureate on the end of calendary year belong to their evaluation, the Exhibition of Laureates of past nine years follows, joined by the introduction of small memorial volume, evaluating their artistic activity.


GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2017
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po