„Druhý život / Second Life“

4. 04. – 22. 4. 2018

Výstavní projekt Švýcarského velvyslanectví Druhý život představuje 25 československých emigrantů, kteří po roce 1968 nalezli svůj nový domov ve Švýcarsku. Jak dnes vnímají svoji identitu? Jakými cestami se odvíjely jejich osudy? Jaký vztah mají ke své původní vlasti? Výstavu jejich portrétů od renomované fotografky Ireny Stehli doprovází filmový dokument Fiony Ziegler, kde formou rozhovorů jsou zaznamenány jejich mnohdy dramatické osudy.

The exhibition project of the Swiss Embassy, entitled Second life, presents a number of 25 Czechoslovak emigrants, who have found their new home in Switzerland. How they perceive their identity today? What ways did their lives develop? Which relationship do they have with their native country? The exhibition of their portraits by a renown photographer Irena Stehli is accompanied by the documentary film of Fiona Ziegler, where their dramatic fates are recorded in a form of interwievs.

Kurátorka / Curator: Ivana Brádková

 

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2018
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po